Jeg driver et  lite, personlig grafisk design- illustrasjon- og fotobyrå, med hovedvekt på design av bøker, plakater, tidsskrift/program, magasiner, digitalt og fysisk annonsemateriell, samt utvikling av visuell profil rettet hovedsakelig mot teater- og dansescenen, musikk- og bokbransjen. 

Kundene mine er blant annet: Aschehoug, Morgenbladet, Vigmostad og Bjørke, Universitetsforlaget, Frekk forlag, Nationaltheatret, Gyldendal forlag, Kulturetaten, JBR, Leo Burnett, Dinamo, HIOA, Fritt Ord, Coda Internasjonale Dansefestival, Pilar forlag, Gloria forlag, Flux forlag, Prego mobile forlag, Oscarsborgoperaen, Opera Trøndelag, Det Nye, Over Oslo musikkfestival, Fenomen Film, Liv forlag, Kirkens Bymisjon, Kulturfest Tøyen/Den kulturelle skolesekken, Global Oslo Music, Nordic Voices,  ​Universal Music, EMI music, Solistkoret, Oslo Quartet Series, ​Kirkelig kulturverksted.