top of page

 

 

 

Kontakt meg gjerne for et grafisk design- og/eller fotooppdrag.  

Som både grafisk designer, illustratør og fotograf, har jeg lang erfaring med bygging av profil, fra idé til publisering, og arbeider tett opp mot oppdragsgivere, produsenter, forfattere, redaktører, fotografer og kunstnere, hvor jeg følger arbeidet fra idéstadiet til ferdigstillelse hos trykkeriet. 

Jeg utformer, designer og illustrerer visuelle uttrykk, alltid med  det mål om å løfte avsenders signatur, konsept og budskap, og presentere det slik at det når frem til publikum på en elegant og intuitiv måte.

 

Jeg lager for tiden mange bøker, utformer omslag, setter tekst og bilder, og fotograferer.  Det er viktig for meg å danne en helhet, hvor omslag og innhold treffer leseren, med en estetikk som underbygger bokens budskap.  Her er kommunikasjon, komposisjon og rytme helt sentralt, og vil ligge som et grunnleggende kriterie for at gode visuelle og tekstlige opplevelser blir etablert.  

  

 

 

 

 

 

KONTAKT: 
ELLEN LORENZEN

Tlf: +47 907 75 909

bottom of page